Top menu

Gospodarka odpadami na cmentarzu

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zaprasza na dwudniowe szkolenie "Gospodarka odpadami na cmentarzu" oraz "Profesjonalna sprzedaż usług pogrzebowych"

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego zawiadamia, że dnia 9 czerwca 2017 r (piątek), w Sali Konferencyjnej Hotelu Rozdroże Nieborów, 99-416 Nieborów, Nieborów 163c, o godz. 10.30 rozpocznie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

Ernest prosi o pomoc

Pomóżmy naszemu koledze przedsiębiorcy pogrzebowemu, który ma bardzo chorego syna. 1% to dla Nas zdrowych niewiele natomiast dla chorego Ernesta i jego rodziców to aż 1% wpisany w deklaracji podatkowej. Nie bądźmy obojętni - każdy grosz się liczy. 
Krzysztof Wolicki

Senacka komisja jest przeciwna podwyższeniu zasiłku pogrzebowego

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz komisja ustawodawcza zarekomendowały we wtorek odrzucenie projektu nowelizacji ustawy, który zakłada przyznanie rodzinie po śmierci bliskiej osoby zasiłku w wysokości 6 tys. zł.

********************** KONDOLENCJE *********************

Pani Barbarze Zawadzkiej

Dyrektorowi Biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci taty

składa Krzysztof Wolicki

z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Wpływ masowych grobów z I i II wojny światowej na środowisko przyrodnicze

Polecamy książkę-opracowanie naukowe dr Józefa Żychowskiego

Problem wpływu masowych grobów na środowisko przyrodnicze nie był wcześniej  podejmowany przez uczonych. 

Profesjonalna sprzedaż usług pogrzebowych

Zapraszam na specjalistyczne szkolenie „Profesjonalna sprzedaż usług pogrzebowych”. Szkolenie odbędzie się w Hotelu IBIS w Łodzi

3.04.2017 zostały jeszcze trzy wolne miejsca