Top menu

Ponad 5000 podpisów pod Petycją o zwiększenie zasiłku pogrzebowego

Na koniec dnia 5 lutego 2018 r. do biura Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego wpłynęły listy z 5248 podpisami pod Petycją o zwiększenie Zasiłku Pogrzebowego

do kwoty 6000 zł. Liczba list z podpisami z dnia na dzień się powiększa.

Na początku przyszłego tygodnia Petycja wraz z zebranymi podpisami zostanie przekazana do Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Krzysztof Wolicki
Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego