Top menu

Sąd Najwyższy

 

Zarządzanie cmentarzami komunalnymi - Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli z dnia 8.09.2016

*

 

Wyrok z dnia 7 czerwca 2001 r., III CKN 406/00
Zawarcie z zarządem cmentarza umowy o wybudowanie grobu murowanego w miejsce stałego grobu ziemnego powoduje wygaśnięcie uprawnień do grobu ziemnego