Top menu

Władze

WŁADZE  POLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  POGRZEBOWEGO 2017 - 2019

PREZES  ZARZĄDU

Krzysztof Wolicki

Właściciel firmy PHU KRZYSZTOF
Warszawa

ZARZĄD

Marek Cichewicz
Wiceprezes
Współwłaściciel firmy BONGO
Wiceprezydent FIAT-IFTA
Warszawa

Adrian Romaniszyn
Wiceprezes
 Współwłaściciel 
PRODUCTS
Romaniszyn & Romaniszyn
Gorzów Wielkopolski

Piotr Godlewski
Sekretarz
Właściciel SOS 
Agencja Funeralna 
Warszawa

Anna Łozińska
Skarbnik
Współwłaściciel
Zakład Usług Pogrzebowych 
i Kamieniarskich HADES 
Stargard

KOMISJA  REWIZYJNA

Krzysztof Banach
Wieprzewodniczący
 Współwłaściciel
Zakład Pogrzebowy KALLA
Słupsk

Dariusz Pałęcki
Przewodniczący
Właściciel firmy PRAGMATOR
Wirtualnycmentarz.pl
Warszawa

Zbigniew Kot
Sekretarz
Dyrektor
Zakład Cmentarzy Komunalnych
Olsztyn

KOMISJA  ETYKI

Sławomir Marcinkiewicz
Wiceprzewodniczący
Właściciel
 Zakładu Pogrzebowego
MARCINKIEWICZ
Wilamowice

Anna Borowik
Przewodnicząca
Mistrz świeckich
 ceremonii pogrzebowych 
Warszawa

Roman Romaniszyn
Sekretarz
Współwłaściciel
PRODUCTS
Romaniszyn & Romaniszyn
Gorzów Wielkopolski