Top menu

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego zawiadamia, że dnia 9 czerwca 2017 r (piątek), w Sali Konferencyjnej Hotelu Rozdroże Nieborów, 99-416 Nieborów, Nieborów 163c, o godz. 10.30 rozpocznie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.