Top menu

DF MEMENTO

MEMENTO Dwumiesięcznik Funeralny 

Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe

ISSN 1427-8456

01-136 Warszawa, ul. Sokołowska 4

Redaktor Naczelny

p.o. Krzysztof Wolicki

tel. 604 286 073, redakcja@dfmemento.pl

Współpracownicy:  prof. dr hab. Ireneusz Świtała, prof. dr hab. Anna E. Kubiak, ks. dr hab. Aleksander Sobczak, ks dr Piotr Zamaria, dr Jowita Jagla, dr Lech Malinowski, dr inż. Anna Długozima, ks. Tomasz Jerzy Krół, Anna i Jacek Borowikowie, Maciej Raszewski, Grażyna Woźniak, Adam Franczyk, Jarosław Wydmuch, Marek Kostrzewski, Aleksander Głowacki, Henryk Makuszewski, Agnieszka Bloch, Maria Michalak, Anna Wolicka, Dwora Mariola Krawczyk