Top menu

Przegląd Funeralny, MEMENTO

W marcu 1995 r. ukazał się pierwszy numer Przeglądu Funeralnego , miesięcznika poświęconego Sztuce Pochówku. Przegląd Funeralny po wydaniu 16 numerów w czerwcu 1996 r. przestał się ukazywać. Jego następcą był Miesięcznik Funeralny MEMENTO  który ukazywał się od grudnia 1996 r. do grudnia 1998 r. Od stycznia 2000 r do chwili obecnej ukazuje się Dwumiesięcznik Funeralny MEMENTO. Od 1995 r. do końca 2008 r. Redaktorem Naczelnym Przeglądów i Memento był Wojciech Krawczyk. Na przestrzeni prawie piętnastu lat zawarł kawał historii funeralnej. Sporo spraw straciło na ważności a bardzo wiele jest cały czas aktualne, chociażby brak nowoczesnego Prawa Pogrzebowego.

Tak pisał Wojtek w pierwszym numerze Przeglądu Funeralnego w artykule Prawo ostatniej drogi  "Zasady pochówku zmarłych w Polsce reguluje Ustawa o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych z 1959r. (z późniejszymi zmianami). Pochodzi ona z czasów dość odległych, a zważywszy na zmianę ustroju - z całkiem innej epoki."

W zakładce PRZEGLĄD FUNERALNY zamieszczam dwa pierwsze numery Przeglądu (11.09.2012 R.), kolejne będę zamieszczał co wtorek. 

Jego następcą pod tą samą redakcją został miesięcznik funeralny MEMENTO  którego pierwszy numer ukazał się w grudniu 1996 r. Skany tego miesięcznika zacznę zamieszczać w kolejne wtorki począwszy od dnia 8 stycznia 2013 roku.