Top menu

Rekomendowani Mistrzowie Świeckich Ceremonii Pogrzebowych

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia  Pogrzebowego

Warszawa - Ania i Jacek Borowik
tel. 601 299 227
jacekborowik5@wp.pl
www.pogrzebyswieckie.pl

Zielona Góra - Henryk Makuszewski
tel. 792 095 219
h-makuszewski@wp.pl
www.swieckieceremonie.blogspot.com
 

Częstochowa - Andrzej Wojtach
tel. 664 937 573
 biuro@pogrzebyswieckie.com.pl
www.pogrzebyswieckie.com.pl 

Sandomierz - Aneta Dobroch
tel. 531 512 091
a.dobroch@wp.pl
www.mistrzceremonii24.pl