Top menu

Statut i Uchwały

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

STATUT Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

*

Statut PSP.pdf 236.32 kB

KODEKS ETYKI Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

*

UCHWAŁY 2013 rok

UCHWAŁY  2014 rok

*

UCHWAŁY  2015 rok

UCHWAŁY 2017 rok

*

*