Top menu

ANKIETA Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Od dwudziestu lat czyli od chwili powstania Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego (pierwsza nazwa to: Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne i Administratorów Cmentarzy) władze jak i członkowie zabiegali o zmianę archaicznego prawa pogrzebowego. 

Nie pasująca do dzisiejszych czasów ustawa, prawie, że z przed wieku wymaga gruntownej zmiany. W nowej ustawie na pewno powinien znaleźć się dział poświęcony - Usługom pogrzebowym - w tym dokładne określenie jakie wymogi powinien spełnić przedsiębiorca aby móc prowadzić usługi pogrzebowe.

Zwracam się do Pani/Pana o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety która pomoże w opracowaniu projektu stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego w rozmowach z Ministrem Zdrowia w kwestii uregulowania statutu Przedsiębiorcy Pogrzebowego.

Link do ANKIETY 

https://goo.gl/forms/pB4iMhJlzmim2FTM2