Top menu

DF MEMENTO

MEMENTO Dwumiesięcznik Funeralny 

Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe

ISSN 1427-8456

01-402 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 218

Redaktor Naczelny

Krzysztof Wolicki

tel. 604 286 073, redakcja@dfmemento.pl

Współpracownicy:  prof. dr hab. Ireneusz Świtała, prof. dr hab. Anna E. Kubiak, ks. dr Aleksander Sobczak, ks dr Piotr Zamaria, dr Jowita Jagla, dr Lech Malinowski, dr inż. Anna Długozima, dr Jerzy Gurgul, ks. Tomasz Jerzy Król , Anna i Jacek Borowikowie, Maciej Raszewski, Grażyna Woźniak, Adam Franczyk, Jarosław Wydmuch, Marek Kostrzewski, Aleksander Głowacki, Henryk Makuszewski, Agnieszka Bloch, Maria Michalak, Anna Wolicka, Adam Suszcz.