Top menu

FIAT-IFTA

Władze FIAT-IFTA 2021 - 2022

Prezydent 
   Pan Marek Cichewicz   
Polska

Pierwszy wiceprezydent 
Pan William C. Wappner 
USA

Drugi wiceprezydent
Pan Johan Dexters
Belgia

Sekretarz
Pan Emerson De Luca
Wielka Brytania 

Skarbnik
Pan Atanas Argirov
Bułgaria

Ustępujący Prezydent
Pan Hiroshi Kitajima
Japonia

Honorowy Prezydent
Pan Dirk van Vuure Sr.
Holandia

Prezes i Zarząd

Od założenia Federacji FIAT-IFTA w 1970 roku delegaci Krajowych Członków wybierają i nominują Członków Zarządu FIAT-IFTA na odbywającym się co dwa lata Walnym Zgromadzeniu Członkostwa. Kadencja Zarządu FIAT-IFTA trwa dwa lata. Sekretarz i Skarbnik mogą być ponownie wybrani.Zarząd FIAT-IFTA składa się z następujących członków wybranych i nominowanych na 15. Konwencji FIAT-IFTA, która odbyła się w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii, wrzesień 2018 r.W związku z COVID-19 16. Konwencja FIAT-IFTA, Jokohama, Japonia, czerwiec 2020 r. została przełożona na czerwiec 2021 r. Od czerwca 2021 r. do czerwca 2022 r. Zarząd FIAT-IFTA będzie działał jako Zarząd Tymczasowy FIAT-IFTA.

Prezes i ZarządOd założenia Federacji FIAT-IFTA w 1970 roku delegaci Krajowych Członków wybierają i nominują Członków Zarządu FIAT-IFTA na odbywającym się co dwa lata Walnym Zgromadzeniu Członkostwa. Kadencja Zarządu FIAT-IFTA trwa dwa lata. Sekretarz i Skarbnik mogą być ponownie wybrani.
Zarząd FIAT-IFTA składa się z następujących członków wybranych i nominowanych na 15. Konwencji FIAT-IFTA, która odbyła się w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii, wrzesień 2018 r.
W związku z COVID-19 16. Konwencja FIAT-IFTA, Jokohama, Japonia, czerwiec 2020 r. została przełożona na czerwiec 2021 r. Od czerwca 2021 r. do czerwca 2022 r. Zarząd FIAT-IFTA będzie działał jako Zarząd Tymczasowy FIAT-IFTA.