Top menu

FIAT-IFTA

Władze FIAT-IFTA 2018 - 2020

Prezydent 2018-2020
   Pan Hiroshi Kitajima   
Japonia 

Pierwszy wiceprezydent 
Pan Marek Cichewicz
Polska 

Drugi wiceprezydent
Pan William C. Wappner 
USA 

Trzeci wiceprezydent
Pan Johan Dexters 
Belgia 

Sekretarz
Pan Emerson De Luca
Wielka Brytania 

Skarbnik
Funkcja nie obsadzona