Top menu

Centralny Rejestr Zarządców i Administratorów Nieruchomości Cmentarnych - KARTA PROFESJONALISTY

W związku z wejściem w życie Ustawy deregulacyjnej i likwidacją z dniem 31 grudnia 2013 roku uprawnień Licencjonowanego Zarządcy Nieruchomości, Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe stojąc na straży profesjonalizmu, posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami cmentarnymi wprowadza z dniem 1 stycznia 2014 roku, Centralny rejestr zarządców i administratorów nieruchomości cmentarnych pod nazwą KARTA PROFESJONALISTY.

Chcemy aby KARTA PROFESJONALISTY   była tym czym do tej pory była Licencja Zarządcy Nieruchomości – rękojmią rzetelności i profesjonalizmu jej posiadacza.

Zapraszamy na stronę internetową Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego www.polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl  do zapoznanie się z założeniami przyznawania Karty w zakładce Karta Profesjonalisty  i zgłaszania akcesu udziału w programie. Tylko wspólne działanie może nam wszystkim pomóc w jakże trudnej i odpowiedzialnej pracy zarządcy nieruchomości cmentarnych.