Top menu

Częstochowskie Konsultacje Funeralne - 22.04.2023

W dniu 22 kwietnia br. W restauracja TERRA NOSTRA znajdującej się w budynku administracji Cmentarza Komunalnego w Częstochowie przy ul. Radomskiej 117 odbyły się „Częstochowskie Konsultacje Funeralne” w których wzięli udział przedsiębiorcy pogrzebowi, zarządcy i administratorzy cmentarzy a także producenci akcesoriów funeralnych.

Gościem specjalnym był Pan Wojciech Labuda – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci – człowiek odpowiedzialny za Powstanie Projektu Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych – Ustawy od lat oczekiwanej przez branżę.

Wojciech Labuda – przedstawił jakie są założenia nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych a co jest tym związane o nadchodzących zmianach w prawie pogrzebowym i kremacyjnym a także o elektronicznej karcie zgonów i programie cyfryzacji cmentarzy w całej Polsce.

Następnie dyrektor Jarosław Wydmuch przedstawił swoje uwagi do projektu do których ustosunkował się Pełnomocnik Rządu. Padały też pytania z Sali.

Po debacie uczestnicy konsultacji zostali oprowadzeni po zakładzie pogrzebowym (o działalności którego opowiadał Adam Franczyk kierownik biura), krematorium i cmentarzy zapoznając się ze specyfiką prowadzenia i zarządzania trzech działalności pod jednym kierownictwem.

Po obiedzie zostało podsumowane spotkanie oraz wręczone przez Krzysztofa Wolickiego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego Certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu a także uczestnicy zostali zaproszeni do Kielc gdzie w dniach 27-28 maja odbędzie się Kieleckie Forum Funeralne połączone z obchodami 25-lecia naszej organizacji.