Top menu

Częstochowskie Konsultacje Funeralne - pod Patronatem FIAT-IFTA

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zaprasza do Częstochowy na "Częstochowskie Konsultacje Funeralne" w dniu 22 kwietnia 2023 r.
Gościem specjalnym spotkania będzie Wojciech Labuda - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci – przedstawi założenia Rządowego Projektu Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Moderatorami spotkania będą Jarosław Wydmuch - dyrektor cmentarza, biegły sądowy oraz Adam Franczyk - kierownik biura obsługi