Top menu

Czy Minister Zdrowia czyta kierowane do niego pisma?

Pytanie raczej retoryczne, sam Minister Zdrowia nie jest od tego aby czytać wszystkie kierowane do niego pisma, ma od tego sztab kompetentnych podwładnych. To że, ma sztab podwładnych to prawda natomiast z ich kompetentnością to bym polemizował.

Na zadane konkretne pytania przesłane 25 listopadaubiegłego roku drogą elektroniczną  (bopandemia) a dotyczące postępowania z ciałami osób zmarłych na Covid-19 (pismo wzałączeniu), po upływie półtora miesiąca otrzymujemy odpowiedź. Bardziejotrzymujemy pismo z Ministerstwa Zdrowia (w załączeniu) niż odpowiedź na naszepismo. W piśmie z MZ czytamy, „że zasady postępowania ze zwłokami osób zmarłych naCOVID-19 są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami ludzkimi (poz. 1783, z późn. zm.)”. Dalej jest cytowane  nie rozporządzenie z 7 grudnia a  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkamiludzkimi Dz. U. 2020 poz. 585).

Z treści otrzymanego pisma niestetynie otrzymujemy żadnej konkretnej odpowiedzi jak należy postępować. Przekazjest prosty niech zakłady pogrzebowe kombinują same my im nie pomożemy, a szkoda nie tego się spodziewaliśmy.