Top menu

DF MEMENTO partnerem medialnym Necroexpo

Najstarszy opiniotwórczy magazyn pogrzebowy w kraju po raz kolejny został partnerem medialnym targów Necroexpo, które odbędą się w Targach Kielce od 3 do 5 czerwca 2022. Wydawnictwo zostało stworzone w 1997 roku przez jednego z pionierów dziennikarstwa funeralnego w Polsce – Wojciecha Krawczyka.

Linia redakcyjna MEMENTO nakierowana jest na promowanie zgodnych z prawem i zasadami etyki reguł gry na rynku usług pogrzebowo-cmentarnych, co ma doprowadzić do podniesienia prestiżu przedsiębiorczości pogrzebowej. Temu ma służyć także wyraziste piętnowanie patologii w branży pogrzebowej związanych, m.in. z przybraną w różne formy prawne obecnością firm pogrzebowych w szpitalach.

.

Pismo wykonuje od lat wielką pracę organizacyjną i popularyzatorską oraz promocyjną, czemu wielu przedsiębiorców pogrzebowych, producentów i zarządców cmentarzy zawdzięcza dziś swoją wysoką pozycję zawodową i środowiskową. Wieloletnie wysiłki organizacyjne i dziennikarskie Wojciecha Krawczyka doprowadziły do przyjęcia PSP w poczet narodowych reprezentantów Polski w Światowej Federacji Operatorów Funeralnych FIAT-IFTA.

O problemach rynku funeralnego będzie można porozmawiać z przedstawicielami magazynu Memento oraz Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego na stoisku F-46, hala F podczas targów Necroexpo