Top menu

Dalsze prace nad projektem SLD

W dniu 12 marca 2014 r w Sejmie RP na wspólnym posiedzeniu Komisja Administracji i Cyfryzacji i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki

Regionalnego stosunkiem głosów 24 do 10 skierowały do dalszych prac projekt nowelizacji Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych autorstwa SLD zawarty w Druku 2144. Projekt ten między innymi dopuszcza rozsypywanie prochów zmarłych na polach pamięci znajdujących się na cmentarzach.

Transmisja z posiedzenia komisji