Top menu

Etyka zawodowa - Konferencja w Łodzi

W dniach 7-9 czerwca 2018 r. Organizujemy w Łodzi Konferencję - Etyka zawodowa przy świadczeniu usług cmentarno-pogrzebowych . Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. dr h.c. Ireneusz Świtała dziekan Wydziału Pedagogicznego  Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

RAMOWY  PROGRAM

Czwartek – 7 czerwca 2018 r.

10.00 – 10.45 – Zakwaterowanie uczestników – Hotel Ambasador Chojny*** Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 8

11.00 – 11.15 – Otwarcie Konferencji przez Krzysztofa Wolickiego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

11.15 – 14.30 – Etyka zawodowa przy świadczeniu usług cmentarno-pogrzebowych. Wykład prof. dr hab. dr h.c. Ireneusz Świtała dziekan Wydziału Pedagogicznego  Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

14.30 – 15.30 – Obiad
15.30 – 16.10 – Ile na prawdę kosztuje kremacja. TCO słowo klucz.  Maciej Labuś, JML Funeris

16.10 – 19.00 – Zasady projektowania i planowania przestrzeni na potrzeby kremacji  (założenia kolumbariów i krematoriów wraz z aranżacją otoczenia). Wykład dr inż. Anna Długozima  z Katedry Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
19.00 – 19.40 – Krematorium - obiekt dla wybranych. Inwestor na wojennej ścieżce - studium przypadków. Architekt Marta Stachurska, JML Funeris. 

20.30 –   Kolacja

Piątek – 8 czerwca 2018 r.

  7.00 –  7.50 – Śniadanie

  9.00 – 13.30 – Zwiedzanie z przewodnikiem Cmentarzy Łódzkich: Starego – (część katolicka, prawosławna i protestancka) przy ul. Ogrodowej oraz Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej.  Odwiedzimy także Dom Pogrzebowy KLEPSYDRA przy ul. Solec 3/5 w Łodzi.

14.00 – 15.00 – Obiad

15.00 – 19.00 – Postępowanie z klientem roszczeniowym – Maciej Żarys - Trener skutecznych relacji biznesowych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu oraz pasji wykonywanego zawodu przekonał wielu swoich klientów że umiejętność sprzedaży i budowania relacji jest umiejętnością tak samo potrzebną i naturalną w biznesie jak umiejętność oddychania

20.00 –   Kolacja

Sobota – 9 czerwca 2018 r.

  7.30 –  8.30 – Śniadanie

  9.00 – 10.30 – RODO – pierwsze uwagi i spostrzeżenia o działającym od dwu tygodni rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych przedstawi mecenas Paweł Majka  właściciel Kancelarii Adwokackiej z Gorzowa Wielkopolskiego.

10.30 – 10.50 – Podsumowanie i zakończenie konferencji. Wręczenie Certyfikatów uczestnictwa.

Do pobrania Program wraz z Formularzem zgłoszniowym