Top menu

* * * * * * * * * * * * GORĄCE PODZIĘKOWANIE * * * * * * * * * * * *

W związku z przejściem na emeryturę z dniem 1 lipca 2017 roku

pani Barbary Zawadzkiej

dyrektora Biura Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

w imieniu własnym, Zarządu a także członków naszej organizacji,

czytelników MEMENTO jak i wszystkich, którym

pani Barbara przez te lata udzielała rad i pomocy

chciałbym serdecznie podziękować za jej trud włożony w rozwój

naszej organizacji oraz próby konsolidacji środowiska funeralnego.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję

Krzysztof Wolicki

Prezes Zarządu

Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego