Top menu

GRUPA KLEPSYDRA – Pierwsza Spółka z Rynku Funeralnego notowana na GPW

W dniu 21 czerwca br. o godz. 10.30 w warszawskim Hotelu H15 przy ul. Poznańskiej 15 rozpoczęła się konferencja prasowa Zarządu GRUPY KLEPSYDRA pierwszej spółki z rynku funeralnego notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarząd Grupy stanowią: Marek Cichewicz - prezes i Paweł Łapiński - wiceprezes

GRUPA KLEPSYDRA WCHODZI NA GPW I PLANUJE KONSOLIDACJĘ RYNKU FUNERALNEGO W POLSCE, NA KTÓRĄ ZAMIERZA POZYSKAĆ DO KOŃCA 2023 ROKU BLISKO 30 MLN ZŁ

Grupa Klepsydra, wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce w wyniku odwrotnego przejęcia notowanej na New Connect spółki Merit S.A. jako pierwsza spółka z segmentu funeralnego będzie notowana na GPW. Grupa ma ambitną strategię, w ramach której, dzięki konsolidacji rynku funeralnego w Polsce, zamierza zdobyć pozycję lidera tego rynku. Grupa przewiduje, że dzięki planowanym przejęciom w okresie najbliższych 5 lat zbuduje silną grupę kapitałową posiadającą około 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10% udziału w tym bardzo rozdrobnionym rynku.

Na przejęcia spółek z sektora funeralnego w Polsce Grupa zamierza pozyskać blisko 30 mln zł do końca 2023 r. Do końca czerwca 2023 r. Grupa planuje zamknąć pierwszą emisję akcji, w ramach której zamierza pozyskać 6,75 mln zł. Walne Zgromadzenie spółki w dniu 20 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę o drugiej emisji akcji, w ramach której Grupa Klepsydra planuje wyemitować nie więcej niż 7.750.000 akcji i zmierza pozyskać około 23 mln zł, Oferta ta będzie skierowana do wybranych dużych inwestorów branżowych i finansowych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Link do relacji z Konferencji  https://www.youtube.com/watch?v=RPPUfUpz9B0&t 

 GRUPA KLEPSYDRA: od lewej Paweł Łapiński, Tomasz Salski, Marek Cichewicz