Top menu

IX Konferencja w Nieborowie

W dniach 12-13 grudnia 2013 roku w Nieborowie odbyła się IX Konferencja zarządców, administratorów cmentarzy  i przedsiębiorców pogrzebowych. 

Tematem wiodącym konferencji były „Nowe wyzwania branży funeralnej wobec zmieniających się przepisów gospodarki odpadami”. Konferencję otworzył Franciszek Maksymiuk prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Po powitaniu uczestników przedstawił aktualną sytuację prac nad propozycją zmiany Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych a także udział Stowarzyszenia w pracach nad zmianami.

Następnie pani Anna Gudowska – ekspert ds. ochrony środowiska z firmy TEKOpro, przeprowadziła wykład odnośnie Nowych wyzwań branży funeralnej wobec zmieniających się przepisów gospodarki odpadami. Zapoznała zebranych z Obowiązkami przedsiębiorców wynikającymi z Ustawy o odpadach, a także obowiązkami wynikającymi z Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi a także praktycznymi aspektami gospodarowania odpadami. Tematyka była tak ciekawa i w niektórych przypadkach budząca wiele pytania także postanowiono w najbliższym czasie przeprowadzić szkolenie w tym zakresie.

W kolejnej części konferencji pan Wojciech Mądrowski z firmy ubezpieczeniowej Prevoir przedstawił propozycję ubezpieczeń które mogły by być uzupełnieniem istniejącego zasiłku pogrzebowego.

Zakończeniem pierwszego dnia było budzące zawsze duże zainteresowanie wystąpienie Anny Borowik – mistrza świeckich ceremonii pogrzebowych. Tematem wystąpienia był Ceremoniał pogrzebowy w historii, psychologii, odbiorze społecznym. Praktyka pogrzebowa i jej oddziaływanie. Drugiego dnia zajęliśmy się tematyką Specjalistycznego sprzątania miejsc po zgonach. Wykład oraz dyskusję poprowadziła Adam Ragiel z Polskiego Centrum Balsamacji i Tanatokosmetologii.

Konferencję zakończył Krzysztof Wolicki dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, który podsumował przebieg konferencji a także nakreślił kierunki działalności stowarzyszenia oraz wręczył uczestnikom zaświadczenia. Było to ostatnie tegoroczne szkolenie.

FOTOREPORTAŻ