Top menu

Jubileuszowe obchody w Warszawskim Oddziale OSPS BHP

W dniu 13 grudnia 2013 r. w Oddziale Warszawa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obchodzono uroczyście jubileusz obchodów 60-lecia powołania w Polsce Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz jubileusz 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Uroczysta gala jubileuszowa odbyła się w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 Roku nr 1 w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli Członkowie Oddziału Warszawa OSPS BHP oraz zaproszeni goście,w szczególności: Pan Wiesław Krzemień  - Burmistrz Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy  Ursus;Pan  Zbigniew Kociński  - Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie; Pan  Jakub Kus  – Krajowy Sekretarz Związku Zawodowego „BUDOWLANI”; Pan Wacław Gudalewicz  – założyciel i pierwszy Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP; Pan  Mieczysław Punzet  – emerytowany Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (związany przez wiele lat z Zakładami Przemysłu Ciągnikowego „URSUS” S.A. w Warszawie)Pan Andrzej Safiański  – Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus; Pan Henryk Mędrek  – pracownik Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus; Pan Adam Bialik  – inżynier ds. bezpieczeństwa technicznego w firmie ELOKON Polska Sp. z o.o.; Pan Tomasz Zarychta  – przedstawiciel firmy Akala Faraone Sp. z o.o.; Pan Konrad Rudniewski  – Wydawca miesięcznika czasopisma „Przyjaciel przy Pracy”.

Uroczystość otworzył Prezes Oddziału Warszawa kol. Mirosław Mitura, witając wszystkich zebranych. Po rozpoczęciu spotkania nawiązał do świętowanych jubileuszy, również 20-letniej działalności Oddziału Warszawa, po czym poprosił zaproszonych gości o zabranie głosu. Podczas wystąpień członkowie Oddziału Warszawa usłyszeli wiele dobrych słów za aktywną działalność społeczną na rzecz Stowarzyszenia i pracę na rzecz kształtowania bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwach.

Po wystąpieniach gości, w tym: Pana Wiesława Krzemienia, Pana Zbigniewa Kocińskiego, Pana Jakuba Kus, Pana Wacława Gudalewicza i Pana Mieczysława Punzet, kol. Jerzy Pogruszewski – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału Warszawa - obchodzący w bieżącym roku jubileusz 40-lecia nieprzerwanej pracy zawodowej w Służbie BHP, przedstawił prezentację dotyczącą działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

W dalszej części spotkania odbyły się uroczyste podziękowania i wyróżnienia. Prezes Mirosław Mitura wręczył zaproszonym gościom dyplomy z okazji jubileuszu 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i 60-lecia powołania Służby BHP w Polsce.

Dyplomy otrzymali również członkowie Oddziału Warszawa OSPSBHP:

Za szczególne zaangażowanie w pracę Zarządu OSPSBHP Oddziału Warszawa dyplomy otrzymali: Waldemar Bielak , Piotr Pietras , Mirosław Ossowski , Sławomir Zakrzewski  i Grzegorz Mazurek .

Dyplomy za zaangażowanie w działalność OSPSBHP Oddziału Warszawa otrzymali: Cecylia Połuboczek , Krystyna Zaręba , Joanna Niedzielska , Paulina Wolińska , Agnieszka Bielak , Krzysztof Wolicki , Adrian Zagrajek , Marcin Andrzejewski , Sławomir Skwirowski , Jerzy Pogruszewski , Piotr Perka , Michał Gera , Stanisław Gera , Roman Kornaszewski , Tomasz Rembelski , Mariusz Matycz , Andrzej Okraj , Karol Cyrkanowicz , Sławomir Madzikowski , Zbigniew Butkiewicz , Mirosław Ciostek.

Podziękowania i wyróżnienia zakończyły się wręczeniem Mirosławowi Miturze  dyplomu od Zarządu Oddziału Warszawa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Po uroczystej Gali jubileuszowej wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem wigilijnym z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, wraz ze złożeniem sobie nawzajem życzeń świątecznych i Noworocznych. Po czym wszyscy razem zasiedli do stołu uroczystej kolacji wigilijnej. Przygotowanie przyjęcia Kolacji Wigilijnej wraz z obsługą kelnerską zlecono firmie cateringowej.

FOTORETORTAŻ