Top menu

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 4 marca 2022 r. strony będące organizatorami Targów Funeralnych MEMENTO POZNAŃ im. Wojciecha Krawczyka: Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe oraz Grupa MTP, podpisały porozumienie, na mocy którego zgodnie postanowiono, iż targi MEMENTO w dotychczasowej formule nie będą organizowane przez w/w podmioty.

Przedstawicielom branży funeralnej już wkrótce zaproponujemy uczestnictwo w zupełnie nowym przedsięwzięciu, którego celem jest dalsza integracja oraz wsparcie dynamicznego rozwoju sektora rynku usług.

Krzysztof Wolicki 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego