Top menu

* * * * * * * * * * * * K O N D O L E N C J E * * * * * * * * * * * *

Szanownemu Panu
Dariuszowi Pałęckiemu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci mamy Heleny
składają
Prezes, Zarząd, pracownicy i członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego
wraz z redakcją DF MEMENTO
Msza pogrzebowa rozpocznie się o godz. 15.00 w dniu 17 maja 2019 r. w Kościele
pw. Św. Jana Bożego w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 12 po czym nastąpi
wyprowadzenie urny z Prochami do grobu rodzinnego w Lesznie Wielkopolskim