Top menu

Kierowanie Ruchem Drogowym

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zaprasza na szkolenie – w zakresie wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy.

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu przy ul. Wilczak 53.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin składający się części teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu obydwu otrzymacie Państwo Zaświadczenie wydane przez kierownika WORD  uprawniające do kierowania Ruchem Drogowym które jest ważne 5 lat.

Szkolenie jest prowadzone na podstawie art.6 ust.4 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz.1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r.  w sprawie kierowania ruchem (Dz. U. z 2016r. poz. 143).

Koszt szkolenia wynosi 180 zł (Cena WORD w Poznaniu)

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszę o przesłanie do dnia 22.03.2019 r. na adres prezes@stowarzyszeniefuneralne.pl  swojego zgłoszenia wtedy prześlę odpowiednie dokumenty do wypełnienia.

Jestem przekonany, że jedną grupą branżową łatwiej będzie nam zdać egzamin i uzyskać uprawnienia.

Osoby które chcą przyjechać do Poznania dzień przed szkoleniem proszę o taką informację. Zarezerwujemy hotel.

Serdecznie zapraszam 
Krzysztof Wolicki
Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego