Top menu

Komunikat Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Odwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego zwołanego na dzień 3 marca 2017 roku

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego informuje, iż w dniu 22 lutego 2017 r. podjął decyzję o odwołaniu zwołanego na dzień 3 marca 2017 r. na godz. 12.00 Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia jest wystąpienie niezależnych od Zarządu przeszkód w uczestnictwie w tym Zgromadzeniu członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wynikających z konieczności dopełnienia innych obowiązków wynikających z pracy zawodowej.  

Jednocześnie Zarząd PSP informuje iż, ponownie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w późniejszym terminie o czym poinformuje w odrębnym komunikacie w dniu 6 marca 2017 r.