Top menu

Konsultacje społeczne

Weź udział w konsultacjach! Społecznicy przygotowali tezy do zmian prawa, by chronić cmentarze przed dewastacją. 
Do 31 marca 2021 r. trwają otwarte, społeczne konsultacje pomysłu, by lepiej chronić opuszczone groby i cmentarze. 
Chodzi w nim też o to, by nikt w dobrej wierze nie kupił sobie ziemi, która choć formalnie cmentarzem nie jest, kryje w sobie ludzkie kości. 
Twoja opinia się liczy. Celem jest przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy.

Tezy do projektu ustawy o cmentarzach i pochówkach opracowane przez uczestników Inicjatywy Społecznej „Niezapomniane cmentarze” a także skład zespołu inicjującego zmianę ustawy znajdziesz klikając na ZOBACZ