Top menu

Likwidacja Grobu

Prawidłowo "użycie grobu do ponownego pochowanie" oraz "Cmentarze i grzebanie zmarłych w prawie kościelnym" to tematy najbliższych szkoleń organizowanych wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Pogrzebowym.

Na szkolenie zapraszam administratorów cmentarzy, osób z urzędów miast i gmin sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy a także przedsiębiorców pogrzebowych chcących przybliżyć sobie w/w tematykę.