Top menu

Likwidacja Grobu - szkolenia

W dniu 11 marca 2014 r w Kieleckim Grand Hotelu oraz w dniu 12 marca 2014 r w Katowickim Hotelu Katowice odbyły się szkolenie z jakże aktualnego tematu jakim jest Likwidacja Grobu. 

Omówiliśmy także zasady funkcjonowania cmentarzy i grzebanie zmarłych w prawie kościelnym. Szkolenie przeprowadził znawca tematu ks. dr hab. Aleksander Sobczak – Wiceoficjał Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie.

W trakcie szkolenia jak i dyskusji omawiano następujące zagadnienia; Prawo do grobu: ♦ Prawo do pochówku Źródło prawa do grobu ♦ Treść prawa do grobu (rodzaj grobu) Powstanie i wygaśnięcie prawa do grobu ♦ Pierwszeństwo praw osobistych nad prawami majątkowymi ♦ Dokumenty poświadczające prawo do grobu ♦ Likwidacja grobu  Ponowne użycie grobu Użytkowanie cmentarza:  ♦ Groby ♦ Rodzaje grobów ♦ Ewidencja grobów ♦ Sprzedaż pół grzebalnych, dzierżawa i przedłużanie użytkowania ♦ Opłaty ♦ Regulamin cmentarza Pochówek:  ♦ Karta zgonu ♦ Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi ♦ Czas pogrzebu ♦ Kremacja zwłok i pochówek prochów ludzkich w najnowszych wskazaniach Episkopatu Polski

    W szkoleniach w sumie uczestniczyło 29 osób które bardzo wysoko oceniły poziom przygotowania zarówno miejsca szkoleń jako i przygotowania merytorycznego szkoleniowca oraz materiałów dydaktycznych.

Na podkreślenie zasługuje fakt iż w szkoleniach mogą brać udział wszystkie osoby które czują potrzebę uzupełnienia bądź pogłębienia wiedzy z danego tematy, zgłoszą swój akces i dokonają opłaty za szkolenie.

FOTOGALERIA