Top menu

MEMENTO - Dwumiesięcznik Funeralny

MEMENTO  – najstarszy, opiniotwórczy magazyn pogrzebowy w kraju.  W marcu 1995 r. ukazał się pierwszy numer 

Przeglądu Funeralnego , miesięcznika poświęconego Sztuce Pochówku. Przegląd Funeralny po wydaniu 16 numerów w czerwcu 1996 r. przestał się ukazywać. Jego następcą był Miesięcznik Funeralny MEMENTO  który ukazywał się od grudnia 1996 r. do grudnia 1998 r. Od stycznia 2000 r do chwili obecnej ukazuje się Dwumiesięcznik Funeralny MEMENTO. Od 1995 r. do końca 2008 r. Redaktorem Naczelnym Przeglądów i Memento był Wojciech Krawczyk jeden z pionierów dziennikarstwa funeralnego w Polsce, współtwórca i wieloletni przezes utworzonego w dniu 19 maja 1998 roku Polskiego Stowarzyszenia Kremacyjnego i Administratorów Cmentarzy. W chwili obecnej nosi ono nazwę Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe. Na przestrzeni prawie piętnastu lat zawarł kawał historii funeralnej. Sporo spraw straciło na ważności a bardzo wiele jest cały czas aktualne, chociażby brak nowoczesnego Prawa Pogrzebowego. Na początku 2012 roku redaktorem naczelnym MEMENTO został redaktor Ryszard Godlewski.

Linia redakcyjna MEMENTO nakierowana jest na promowanie zgodnych z prawem i zasadami etyki reguł gry na rynku usług pogrzebowo-cmentarnych co ma doprowadzić do podniesienia prestiżu zawodu. Temu służy także wyraziste piętnowanie patologii w branży pogrzebowej związanych, m.in. z przybraną w różne formy prawne obecnością firm pogrzebowych w szpitalach. Pismo wykonuje od lat wielką pracę organizacyjną i popularyzatorską oraz promocyjną, czemu wielu przedsiębiorców pogrzebowych, producentów i zarządców cmentarzy zawdzięcza dziś swoją wysoką pozycję zawodową i środowiskową.

Właścicielem i wydawcą DF MEMENTO jest Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe

MEMENTO jest otwarte na sygnały o bieżących wydarzeniach w Państwa przedsiębiorstwach, problemach bezpośrednio dotykających firm pogrzebowych, ale także o tych które są bolączką całej branży. Liczymy na współpracę z Państwem i zapraszam do kontaktów z redakcją oraz zaprenumerowanie dwumiesięcznika.

Cena prenumeraty rocznej w 2014 roku wynosi 192,60 zł (w tym 8% VAT i dostawa pocztą).

Druk zamówienia można pobrać na stronie www,polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl  

Krzysztof Wolicki