Top menu

Mroczna twarz Necroexpo

Targi Necroexpo przedstawiają się jako jedyna i niepowtarzalna impreza funeralna w Środkowej Europie. Po moich doświadczeniach przyznaję, że coś w tym jest. Tyle, że ta niepowtarzalność to zwykła wybiórczość, samolubność, małostkowość i nietolerancja dla inności, cechy istotnie wyjątkowe w sferach targowych, w zasadzie unikatowe, poza targami na peryferiach Kielc, w handlu nieistniejące. 

W ubiegłym roku, przed targami MEMENTO, władze naszego Stowarzyszenia wysłały zaproszenie do władz Izby, aby odwiedziły Poznań. Byłaby okazja do spotkania i porozmawiania o jakiejś formie współpracy, która doprowadzi do zjednoczenia, czy federacji branży. Zaproszenie przyjęto, jednak (oficjalnie) na przeszkodzie tej wizycie stanęły ważne uroczystości na Wawelu, w których uczestniczyli prezesi Izby. Przysłano jednak kwiaty i list wyjaśniający, co zaszło.

Uznaliśmy, że w tym roku ponowimy okazję do spotkania i po wieloletniej przerwie postanowiliśmy wziąć udział w targach Necroexpo, prezentując nasz dwumiesięcznik „MEMENTO”. No i wyszło szydło z worka.

Na wniosek o rezerwację stoiska nie było w ogóle odpowiedzi. Wysłałem zatem 20 kwietnia pismo do dyrektora Marcina Musiała: „Szanowny Panie Marcinie, W związku ze zgłoszeniem Dwumiesięcznika Funeralnego MEMENTO jako wystawcy w zbliżających się czerwcowych targach pogrzebowych w Kielcach mam uprzejme pytanie czy już są wstępnie wrysowywane stanowiska i czy ewentualnie możemy wybrać sobie miejsce?”.

I znów cisza.

Wysłałem kolejny mail: „Szanowny Panie Marcinie, W dniu 20 kwietnia br. wysłałem do pana maila (poniżej), prawdopodobnie został zakwalifikowany jako SPAM i do pana nie trafił, może ten dotrze. Zwracam się z pytaniem, kiedy otrzymam wycenę stoiska i gdzie pan nas umiejscowił, czy ewentualnie jest jeszcze możliwość wyboru miejsca. Czy na fryz powinienem przesłać logo czy już Państwo sami to załatwicie?”

Odpowiedzi nie ma. 

Piszę po raz trzeci 4 maja: Szanowny Panie Marcinie. Niedługo minie miesiąc od momentu wysłania zgłoszenia Dwumiesięcznika Funeralnego MEMENTO na czerwcowe targi pogrzebowe, organizowane w Kielcach. Do dnia dzisiejszego na adres redakcji nie otrzymaliśmy żadnej informacji, co do ceny stoiska, jak i jego umiejscowieniu. Jak mam rozumieć Pańskie milczenie w tej sprawie?

Wreszcie 19 maja odezwał się dyrektor Musiał przesyłając mailem pismo o treści: „Szanowny Panie Krzysztofie. W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji przesyłam odpowiedź Targów Kielce w kwestii udziału w targach Necroexpo”. Odpowiedź jest lakoniczna i o lata świetlne mija się z prawdą. „W nawiązaniu do korespondencji i zapytań dotyczących wynajmu powierzchni na Targi Necroexpo, uprzejmie informuję iż, zgodnie z Regulaminem dla Uczestników Targów nie przyjmuję oferty najmu przez Pana powierzchni na stoisko DF MEMENTO. Z poważaniem Dariusz Michalak Dyrektor Grupy Projektów Prokurent”.

Namawiam Czytelników, aby zajrzeli do Regulaminu, jest na stronie internetowej Necroexpo. Ale nie ma w nim nawet jednego słowa na temat, kto z branży pogrzebowej może, a kto nie może brać udziału w tej imprezie. Targi wiedzą, że nie mogą sobie na to pozwolić, aby segregować klientów. Oficjalnie są to targi dla całej branży. W praktyce – niekoniecznie. Na co dyrektor Michalak dał nam namacalny i niepodważalny dowód. To najlepszy przykład tej propagowanej niepowtarzalności Necroexpo. Piękny strzał w oba kolana. Brawo!

PS. 
Zastanawiam się kto tak naprawdę dowodzi Targami NECROEXPO? Targi Kielce czy też Polska Izba Pogrzebowa? W 2013 roku kierowana przeze mnie firma PHU KRZYSZTOF zostaje usunięta z listy wystawców (choć zgłoszenie zostało przyjęte a dwa lata wcześniej byłem wystawcą Targów Kieleckich). W dniu 24.06.2013 wysłałem do pana Dariusza Michalaka - Dyrektora Wydziału Targów Kielce SA List Otwarty z prośbą o wyjaśnienie przyczyny anulowania zgłoszenia mojej firmy jako wystawcy w Targach Necroexpo 2013, oraz przesłanie fotokopii pisma jakie wpłynęło do Targów Kielce a skierowanego przez Polską Izbę Pogrzebową w sprawie wykreślenia mojej firmy z listy wystawców. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi ! 

Muszę być potężnym zagrożeniem dla Kieleckich Targów Necroexpo i Polskiej Izby Pogrzebowej kiedy drżą słysząc nazwisko Wolicki

Krzysztof Wolicki
p.o. Redaktora Naczelnego
DF MEMENTO