Top menu

Na Koszalińskim cmentarzu komunalnym w soboty nie będzie pochówków w zw. z epidemią

Na czas epidemii Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie zarządzające cmentarzem komunalnym wstrzymuje pochówki w soboty. Wszystkie wjazdy na nekropolię odbywać się mają główną bramą. Zmiany w funkcjonowaniu cmentarza będą obowiązywać od 26 marca.

Koszaliński magistrat poinformował w środę w oficjalnym komunikacie o zmianach w funkcjonowaniu cmentarza na czas epidemii, które miejska spółka PGK wprowadzi od czwartku, 26 marca.

"Polegają one na zamknięciu bramy E - wszystkie wjazdy będą się odbywać bramą główną - i wstrzymaniu wykonywania pochówków w soboty" - podano w komunikacie.

Monika Bińczak z PGK powiedziała PAP, że zmiany wprowadzone są po to, by skutecznie ograniczyć liczbę osób przebywających na cmentarzu. "Pochówków nie ma tak wiele, by konieczne było wykonywanie ich w soboty, w dniu wolnym od pracy. Nie chcemy dodatkowo narażać pracowników, przedłużać ich czasu pracy" - dodała Bińczak.

Wprowadzane zmiany mają związek z ogłoszeniem 24 marca przez premiera Mateusza Morawieckiego nowych obostrzeń w walce z koronawirusem. Znowelizowane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące stanu epidemii zostało jeszcze tego samego dnia opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z jego zapisami w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. we mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób - wyłączając z tego osoby sprawujące posługę lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/