Top menu

Nowe Władze Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

W dniu 9 czerwca 2017 r w Hotelu Nieborów w Nieborowie odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.
Prezesem na drugą kadencję został wybrany Krzysztof Wolicki. 

Do Zarządu zostali wybrani: Anna Łozińska, Marek Cichewicz, Piotr Godlewski oraz Adrian Romaniszyn. 
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Dariusz Pałęcki, Zbigniew Kot i Krzysztof Banach
Do Komisji Etyki zostali wybrani: Anna Borowik, Sławomir Marcinkiewicz i Roman Romaniszyn.
Po zakończeniu obrad na swym pierwszym posiedzeniu Zarządu ukonstytuował  się w następującym składzie:

Krzysztof Wolicki - Prezes
Marek Cichewicz - Wiceprezes
Adrian Romaniszyn - Wiceprezes
Piotr Godlewski - Sekretarz 
Anna Łozińska - Skarbnik