Top menu

Nowe Władze Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

W dniu 14 czerwca 2023 r. w Centrum Hotelowo Konferencyjnym „WALD” przy ul. Połczyńskiej 52 w Warszawie odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Podsumowano ostatni rok a także całą trzyletnią kadencję Władz, która przypadła na bardzo trudny dla nas wszystkich czas, czas pandemii COVID 19. 
Zebrani udzieli Prezesowi, Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej Absolutorium za 2022 rok.
W tajnym głosowaniu na Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego (kadencja 2023 – 2025 r.) jednogłośnie został wybrany Krzysztof Wolicki.
Do Zarządu weszli i Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: Magdalena Szymańska – wiceprezes, Dariusz Pałecki – wiceprezes, Adam Suszcz – sekretarz, Paweł Michalik – skarbnik, Alicja Gębal – członek Zarządu, Michał Matysik – członek Zarządu 

Komisja Rewizyjna: Zbigniew Kot – przewodniczący, Dariusz Klaska – wiceprzewodniczący, Aleksander Stąpór – sekretarz 

Komisja Etyki: Andrzej Relidzyński – przewodniczący, Jacek Staryga – wiceprzewodniczący, Ryszard Kusz – sekretarz 

W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o planach Zarządu na działalność naszej organizacji. Na pewno jednym z priorytetów będzie naprawienie bubla legislacyjnego jakim jest Rządowy Projekt Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych . 

Zwracam się do Naszych członków oraz do osób i firm nie zrzeszonych a także zrzeszonych w innych organizacjach branżowych o konsolidacje sił w celu poprawy naszych warunków pracy, stworzenia jednolitego spójnego prawa, zwalczaniu panującej niestety w Naszej branży patologii tak aby Zawód Przedsiębiorcy Pogrzebowego mógł być postrzegany jako zawód ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Czekam na Państwa Uwagi i Propozycje

Krzysztof Wolicki
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego