Top menu

Nowe wyzwania branży funeralnej wobec zmieniających się przepisów gospodarki odpadami

To temat przewodni IX Konferencji zarządców, administratorów cmentarzy i przedsiębiorców pogrzebowych które organizujemy 

wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Pogrzebowym. Konferencja odbędzie się w  dniach 12-13 grudnia 2013 r w Nieborowie.