Top menu

Pierwsza kobieta na czele PUK Kraków

PUK KRAKÓW Z GRUPY KLEPSYDRA POWOŁAŁ NOWE WŁADZE – PIERWSZA KOBIETA NA CZELE PUK KRAKÓW

PUK Kraków, jedna z największych spółek w branży pogrzebowej w Krakowie i okolicach, należąca do Grupy Klepsydra, lidera rynku funeralnego w Polsce i pierwszej spółki z tego segmentu notowanej na GPW, dokonał zmiany w zarządzie oraz w radzie nadzorczej.

  Angelika Kornacka została powołana na stanowisko Prezeski Zarządu PUK Kraków. Tym samym jako jedna z nielicznych kobiet będzie pełniła funkcje zarządcze w branży pogrzebowej w Krakowie.

Zmiany zaszły też w Radzie Nadzorczej spółki. Na członków Rady Nadzorczej zostali powołani: Janusz Kwatera dotychczasowy prezes spółki, który przez ostatnie 40 lat związany był z PUK Kraków oraz Marek Cichewicz, prezes zarządu Grupy Klepsydra. Natomiast Tomasz Salski, główny akcjonariusz Grupy Klepsydra, będzie sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PUK Kraków.

  „Chciałbym serdecznie powitać na stanowisku prezeski zarządu Puk Kraków Angelikę Kornacką, która już od dłuższego czasu pracuje z nami w Grupie Klepsydra w Krakowie. W trakcie tego bardzo intensywnego okresu poznała nie tylko branżę i specyfikę rynku krakowskiego, ale też standardy zarządzania spółką pogrzebową. Jestem przekonany, że wiedza ta, w połączeniu z jej bardzo szerokim doświadczeniem biznesowym, będzie mocnym wsparciem dla dalszego rozwoju PUK Kraków” – powiedział Marek Cichewicz , prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra .

 „Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować Panu Januszowi Kwaterze za dziesięciolecia wytężonej pracy, nie tylko przy rozwoju spółki PUK Kraków, ale też za jego olbrzymi wkład w budowę całej branży pogrzebowej w Polsce. Jego olbrzymia widza oraz 40-letnie doświadczenie będą nieocenionym wsparciem dla dalszego dynamicznego rozwoju PUK Kraków” – dodał Marek Cichewicz .

 Angelika Kornacka ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w różnych gałęziach przemysłu. W swojej karierze zawodowej pracowała w takich firmach jak, m.in.: ID Logistics, Jeronimo Martins, Philip Morris Polska, Hewlett Packard Polska. Z branżą pogrzebową związana jest od ponad roku.

 PUK Kraków to spółka z olbrzymimi tradycjami, która działa na rynku krakowskim już od kilkudziesięciu lat. Przejmuję stery od jednego z najbardziej doświadczonych osób w tej branży – Pana Janusza Kwatery, który przez wiele lat zarządzał tą spółką. To olbrzymie wyróżnienie oraz wyzwanie dla mnie. Jestem jednak przekonana, że moje dotychczasowe, bardzo różnorodne doświadczenie zawodowe oraz znajomość branży, którą bardzo intensywnie poznaję od ponad roku zaowocują najlepszymi dla spółki PUK oraz Grupy Klepsydra rozwiązaniami. Moim celem jest dalsza rozbudowa spółki i umacnianie jej pozycji rynkowej. Są to jasno określone cele, które z całym zaangażowaniem będę realizowała ” – powiedziała Angelika Kornacka , nowo powołana prezeska zarządu spółki PUK Kraków.

PUK Kraków (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Krakowie) to pierwsze sprywatyzowane przedsiębiorstwo komunalne w Polsce, które jako spółka działa od 1992 r. Ma kilkadziesiąt lat doświadczenia i wiodącą pozycję na rynku pogrzebowym w Krakowie i okolicach.