Top menu

Pisma z prośbą o wytyczne

W związku z napływem bardzo dużej liczby obywateli Ukrainy i trudnym w chwili obecnej do określenia okresem ich przebywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe skierowało pisma do Ministra Zdrowi i Szefa Urzędu do Spraw Uchodźców z prośbą o wydanie wytycznych dla zakładów pogrzebowych jak i cmentarzy co do postępowania w momencie zgonu obywatela Ukrainy na terenie Polski.