Top menu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

W dniu 20 stycznia 2021 r. na adres mailowy Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego wpłynął  Projekt  rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Projekt został rozesłany do 49 podmiotów celem uzyskania opinii dot. projektu.

Na wniesienie uwag do projektu Minister Zdrowia dał termin 30 dni od daty otrzymania.

Prosiłbym o przesłanie Państwa uwag do dnia 5 lutego 2021 r . na adres prezes@stowarzyszeniefuneralne.pl  abym mógł je wszystkie zebrać w całość i przesłać do Ministra Zdrowia (w załączeniu Pismo przewodnie wraz z projektem rozporządzenia i jego uzasadnieniem).

Zanim zapoznacie się Państwo ze wszystkimi materiałami powiem, że chodzi o dopisanie jednego punku w § 6 (punktu nr 3) w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2001 nr 153 poz. 1783)

§ 6. 1. W trumnie przeznaczonej dla zwłok osoby dorosłej składa się zwłoki tylko jednej osoby dorosłej albo zwłoki matki z dzieckiem nowo narodzonym lub zwłoki dwojga dzieci w wieku do 6 lat. Trumna musi mieć dno i ściany boczne nieprzepuszczalne oraz szczelnie przylegające wieko. Zwłoki składa się w trumnie na warstwie substancji płynochłonnej o grubości 5 cm.

2. Po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno otwierać.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy otwarcia w krematorium trumny ze zwłokami, która będzie podlegała spopieleniu, celem pochowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dobrze się stało, że minister chce zalegalizować to co się już od jakiegoś czasu dzieje. Natomiast moim zdaniem krematorium nie jest miejscem do przekładania zwłok z trumny metalowej do trumny kremacyjnej gdyż nie posiada infrastruktury do tego celu przeznaczonej. Powinien być zapis „Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy otwarcia w Zakładach (Domach) Pogrzebowych posiadających do tego celu odpowiednie pomieszczenia, trumny ze zwłokami sprowadzonymi z poza terytorium RP , która będzie podlegała spopieleniu, celem pochowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”

To jest tylko moje zdanie czekam na Państwa uwagi i opinie.

*

 Z poważaniem 
Krzysztof Wolicki 
Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego