Top menu

Rządowy Projekt Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego w dniu 29.09.2021 r. został opublikowany dawno oczekiwany Projekt Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jest to według projektanta kompleksowe rozwiązanie spraw funeralnych. Projektowana Ustawa ma zastąpić jakże archaiczną Ustawę z 1959 roku i wejść w życie w połowie przyszłego roku.

Ubolewam, że projekt powstał bez wstępnej konsultacji z branżowymi organizacjami, tj. Polską Izbą Branży Pogrzebowej, Stowarzyszeniem Polska Izba Pogrzebowa czy Polskim Stowarzyszeniem Pogrzebowym.

Pytanie czy załatwi czy zagmatwa?  Zwracam się do Państwa ludzi których bezpośrednio dotkną projektowane przepisy, wyraźcie swoją opinie co jest dobre a co według Was trzeba zmienić.

Opinia Państwa będzie Nam (Stowarzyszeniu) potrzebna w zbliżających się rozmowach z panem Wojciechem Labudą pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnym za Projekt Ustawy. Uwagi i spostrzeżenia proszę o przesyłanie na adres prezes@stowarzyszeniefuneralne.pl  do dnia 8 października 2021 r.

Projekty wraz z uzasadnieniami są już dostępne na stronach RCL: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755  
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712