Top menu

Rządowy Projekt Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych – UWAGI

W dniu 30.09.2021 r otrzymaliśmy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Projekt Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym samym dniu projekt drogą mailową rozesłałem do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii  co do założeń projektu. 

Napłynęło bardzo dużo uwag. Po ich przeanalizowaniu a także po konsultacjach ze Stowarzyszeniem Polska Izba Pogrzebowa oraz Fundacją Instytut Branży Pogrzebowej i Cmentarnej naniosłem 84 Uwagi do Projektu (poniżej tekstu). W zebraniu i uporządkowaniu ich aktywnie pomógł mi: Jarosław Wydmuch – dyrektor cmentarza komunalnego w Częstochowie, ks. dr Piotr Zamaria były dyrektor cmentarza parafialnego w Radomiu, Łukasz Koperski – przedsiębiorca pogrzebowy z Żyrardowa, honorowy prezes Polskiej Izby Pogrzebowej oraz Marek Cichewicz współwłaściciel firmy BONGO prezydent Światowej Federacji Firm i Organizacji Pogrzebowych FIAT-IFTA

W dniu 14 października 2021 roku na zaproszenie Wojciecha Labudy – pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci w siedzibie KPRM mieszczącej się w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 1/3 uczestniczyliśmy w rozmowach na temat wprowadzenia zmian w przedstawionym projekcie. W rozmowach trwających prawie cztery godziny uczestniczyli przedstawiciele czterech organizacji branżowych, tj. Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, Polskiego Stowarzyszenia Funeralnego, Stowarzyszenia Polska Izba Pogrzebowa oraz Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Naszą organizację reprezentowali: Krzysztof Wolicki, Łukasz Koperski oraz Marek Cichewicz.

Sporo proponowanych przez przybyłe organizacje zmian spotkały się z przychylnym przyjęciem, cześć z nich Pełnomocnik stwierdził że nie są możliwe do wprowadzenia, ale to są tylko jego opinie. Przed nami jeszcze długa droga do wejścia ustawy w życie. Rząd jest zdeterminowany aby Ustawa weszła w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku .

Czas pokaże czy ten termin będzie dotrzymany, przed nami jeszcze prace w podkomisjach i komisjach Sejmu i Senatu.

Do czasu ogłoszenia Ustawy w Dzienniku Urzędowym Polskie Stowarzyszenia Pogrzebowe nie będzie prowadziło żadnych szkoleń dotyczących proponowanych przez rząd zapisów w Projekcie Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Nie ma się co szkolić z czegoś czego nie ma i tak naprawdę nie wiadomo kiedy i czy będzie.

Krzysztof Wolicki
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego