Top menu

SLD nie daje za wygraną

W dniu 4 października 2013 r.do Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP wpłynął kolejny projekt Klubu Parlamentarnego SLD

dotyczący zmiany ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Choć dalej uważam, iż ustawę należy napisać od początku a nie ją łatać to projekt SLD zdaje się idzie w dobra stronę korzystnych zmian. Ważnym jest, że zaczęło się coś dziać wokół archaicznej już ustawy. Być może posłowie dojdą do przekonania za pierwszym zastępcą Prokuratora Generalnego i napiszą Nową na miarę naszych czasów ustawę cmentarno-pogrzebową.

*