Top menu

Śmierć we współczesnym krajobrazie kulturowym

W dniu 26.05.2017 r. na Cmentarzu Południowym w podwarszawskim Antoninowie zostały przeprowadzone zajęcia zorganizowane przez dr inż. Annę Długozima dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie kursu "Historia kultury". 

Tematem przewodnim spotkania była - Śmierć we współczesnym krajobrazie kulturowym. Architektura schyłku życia i śmierci.  Studenci najpierw wysłuchali wykładu pani doktor a następnie zostali oprowadzeni przez pracowników cmentarza po budynku kancelarii a następnie zapoznali się w terenie ze specyfiką zarządzania nekropolią. Spotkanie zorganizowano dzięki uprzejmości Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie i kierownictwu cmentarza Południowego oraz Krzysztofa Wolickiego Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.