Top menu

Szkolenia na dziesiątkę

14 grudnia 2016 roku, dzień trzeci i ostatni szkoleń "Prawo do grobu, aspekty formalno-prawne". Jesteśmy w Hotelu Katowice w Katowicach. Szkolenie prowadzi ks. dr hab. Aleksander Sobczak. Po szkoleniach uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiet oceniających w skali od 1 do 10 jakość szkolenia.
Uczestnicy odpowiadali na trzy pytania. Poniżej podajemy średnią punków za trzy szkolenia
1. Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie miejsca przeprowadzenia szkolenia - 9,66
2. Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie merytoryczne prelegentów - 9,75
3. Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie materiałów szkoleniowych - 9,63

Wśród uczestników szkolenia którzy wypełnili ankiety zostały rozlosowane trzy nagrody:

  1. Pani Anna Ignasiak z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgnicach – Otrzymała 50% zniżki na dowolne szkolenie zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe
  2. Pani Barbara Lux z Katowickich Cmentarzy Komunalnych – Otrzymała Prenumerata na rok 2017 Dwumiesięcznika Funeralnego MEMENTO
  3. Pan Wojciech Rembek z Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu – Otrzymał Kalendarz Lindnera na 2017 r.

FOTOGALERIA