Top menu

UWAGA - NACIĄGACZ

Krajowy Rejestr Działalności Gospodarczych — 500 złotych za wpis do bezwartościowego rejestru

Pisemka — dość wyraźnie naśladujące sznyt urzędowy — przysyła KRAJOWY REJESTR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, ul. Złota 61 w Warszawie, a dotyczą „uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)” .

Takie pismo a nawet dwa wpłynęły do Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Dla jasności — nie każdy ma czas wgłębić się w ten bełkot — brak opłaty spowoduje wyłącznie niedokonanie wpisu do rejestru (http://krdg.com.pl/), który jest niczym innym jak jeszcze jednym niepotrzebnym acz dość drogim katalogiem firm. Zaś przesłane pismo jest li tylko ofertą  w rozumieniu art. 66 par. 1 kc (o czym skądinąd w piśmie zostało wyraźnie powiedziane — oczywiście z pominięciem słowa „oferta”).

Krajowy Rejestr Działalności Gospodarczych jest serwisem internetowym dostępnym pod adresem krdg.com.pl, jego usługodawcą jest brytyjska spółka WHITLASH LTD Company numer 09249196, o kapitale zakładowym w wysokości 1 funta szterlinga . Spółkę założył ją jakiś Słowak, jednak w styczniu 2017 r. zarząd (a także wszystkie akcje) przejął Michał Zwierzchowski  (prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Zwierzchowski, NIP 7272809392).
 Co ciekawe zgodnie z regulaminem świadczy on także na rzecz swojej spółki usługi pośrednictwa i zarządzania Krajowym Rejestrem Działalności Gospodarczych.

W każdym przypadku uprasza się o niewnoszenie opłat na rzecz Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczych — 500 złotych piechotą nie chodzi, taką kwotę zawsze można spożytkować znacznie lepiej (choćby wpłacić na schronisko dla zwierząt).

Za http://czasopismo.legeartis.org/2017/07/krajowy-rejestr-dzialalnosci-gospodarczych.html