Top menu

UWAGA: to może Cię kosztować 995 EURO

W ostatnich dniach rozsyłany jest formularz do darmowej aktualizacji danych w EUROPEJSKIM REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW. Wypełnienie, podpisanie i odesłanie formularza może Cię kosztować 995 EURO.

Poniżej zamieszczam tłumaczenie tekstu jaki jest zamieszczony małymi literami na dole formularza. Pogrubiłem fragmenty na które należy zwrócić uwagę.
Jeżeli uchroniłem CIĘ przed wydaniem niepotrzebnej kasy, możesz drobną darowiznę przekazać na Cele Statutowe Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Nr konta na stronie https://polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl/pl/Kontakt  

ZAMÓWIENIE

PODPISANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU OZNACZA AKCEPTACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW I WARUNKÓW PODANYCH W „WARUNKACH WSTAWIANIA” NA STRONIE INTERNETOWEJ:

WWW.EUBUSINESSREGISTER.NET. PODPIS JEST PRAWNIE WIĄŻĄCY I DAJE PRAWO DO WPISANIA SIĘ DO INTERNETOWEJ BAZY DANYCH UNIJNEGO REJESTRU BIZNESOWEGO, DO KTÓREGO MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP PRZEZ INTERNET,

WSZYSTKO ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY PODANYMI W „WARUNKACH UDZIAŁU” NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.EUBUSINESSREGISTER.NET. WALIDACJA, CZAS UMOWY WYNOSI TRZY LATA I ROZPOCZYNA SIĘ ÓSMEGO DNIA OD PODPISANIA UMOWY.  WKŁADKA JEST PRZYZNANA PO PODPISOWANIU I OTRZYMANIU NINIEJSZEGO DOKUMENTU PRZEZ USŁUGODAWCĘ NINIEJSZYM ZAMAWIAM SUBSKRYPCJĘ U USŁUGODAWCY EU BUSINESS SERVICES LTD. „REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW UE”. BĘDĘ MIEĆ WPISYWANIE DO JEGO BAZY DANYCH PRZEZ TRZY LATA. CENA ZA ROK WYNOSI 995 EURO .  SUBSKRYPCJA BĘDZIE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻANA KAŻDEGO ROKU O KOLEJNY ROK, CHYBA ŻE SPECJALNE PISEMNE POWIADOMIENIE OTRZYMA USŁUGODAWCA LUB ABONENT NA DWA MIESIĄCE PRZED WYGAŚNIĘCIEM SUBSKRYPCJI. TWOJE DANE ZOSTANIE ZAPISANE. MIEJSCEM JURYSDYKCJI W JAKICHKOLWIEK SPORACH POWSTAJĄCYCH JEST ADRES USŁUGODAWCY. UMOWA MIĘDZY USŁUGODAWCĄ, EU BUSINESS SERVICES LTD A ABONENTEM PODLEGA WARUNKOM PODANYM W „WARUNKACH UDZIAŁU” NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.EUBUSINESSREGISTER.NET

Rozsyłany formularz: