Top menu

Wpływ masowych grobów z I i II wojny światowej na środowisko przyrodnicze

Polecamy książkę-opracowanie naukowe dr Józefa Żychowskiego

Problem wpływu masowych grobów na środowisko przyrodnicze nie był wcześniej  podejmowany przez uczonych. 

Dostrzeżono go w ostatnich latach w związku z przynoszącymi liczne ofiary śmiertelne klęskami żywiołowymi oraz badaniami przeprowadzonymi w kilku krajach, m.in.  Australii, Brazylii, Republiki Południowej Afryki, USA, Portugalii, nad wpływem cmentarzy na jakość wód podziemnych.

W Polsce zagadnienie to podjął po raz pierwszy dr Józef Żychowski. Przeprowadzone przez Autora badania miały ocenić wpływ masowych pochówków na środowisko przyrodnicze ich otoczenia, a w szczególności na właściwości chemiczne podłoża oraz wód podziemnych. Wpływ ten badany był w zależności od właściwości grobów i ich środowisk przyrodniczych.

Badania objęły dwa środowiska przyrodnicze w ujęciu wieloaspektowym, co pozwoliło na poznanie procesów dekompozycji i migracji jej produktów w zależności od badanych środowisk oraz określenie, jakie właściwości grobów i ich środowisk są najkorzystniejsze dla lokalizacji cmentarzy.

Pozycja do nabycia  w cenie 32 zł (cena zawiera koszty przesyłki) w biurze stowarzyszenia. Zamówienia proszę kierować na adres biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl

dr hab. prof. UP Józef Żychowski 
Instytut Geografii
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Profesor Żychowski był jednym z prelegentów Międzynarodowej Konferencji „Cmentarze wojenne Europy środkowo-wschodniej”  pod patronatem Pogrzebowej Grupy Wyszehradzkiej która odbyła się w dniu 17 listopada 2016 roku w trakcie VIII edycji Międzynarodowych Targów Pogrzebowych  MEMENTO-Poznań 2016