Top menu

Zapraszamy na Szkolenie "RODO - nie takie straszne"

Wiele z głównych koncepcji i zasad RODO jest w znacznym stopniu zbieżne z tymi, które występują w obecnej ustawie o ochronie danych osobowych. 

Stąd też, jeżeli organizacja stosuje się odpowiednio do obecnego prawa, znaczna część podejścia w zakresie zgodności z regulacjami będzie dalej obowiązywać i może stanowić punkt startowy do stworzenia nowych rozwiązań. Istnieją jednak nowe elementy i istotne rozszerzenia, dlatego pewne rzeczy będzie trzeba robić po raz pierwszy, a inne inaczej niż dotychczas.

Zapraszamy na Szkolenia do:
Gorzów Wielkopolski -   9 maja 2018 r.
Warszawa - 10 maja 2018 r. 
Gdynia - 11 maja 2018 r.
Kielce - 14 maja 2018 r.
Rzeszów - 15 maja 2018 r.

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy:

*