Top menu

Zmiana terminu i miejsca Walnego PSP

Odwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego zwołanego na dzień 25 maja 2019 roku.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego informuje, iż w dniu 20 maja 2017 r. podjął decyzję o odwołaniu zwołanego na dzień 25 maja 2019 r. na godz. 11.30 Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia są napływające prośby od członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego aktywnie zaangażowanych w organizację Wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. które uniemożliwiają przybycie na Walne Zgromadzenie w w/w terminie.

Jednocześnie Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego informuje, iż Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 (pierwszy termin) lub o godz. 11.15 (drugi termin) w Sali Konferencyjnej „”Akwarela” Hotelu TĘCZOWY MŁYN przy ul. Zakładowej 4 w Kielcach.