Top menu

Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe UNESCO

Przy Polskim Stowarzyszeniu Pogrzebowym powstała grupa ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w skład której weszli członkowie organizacji jak i osoby niezrzeszone którym bliska sercu jest tematyka Dziedzictwa Kulturowego

Grupa inicjatywna, od lewej: Jacek i Ania Borowik, Maria Michalak, Danuta Kruk, Piotr Godlewski, Teresa Saawedra, Marek Cichewicz, Marian Kolczyński, Gerard Knap, Barbara Zawadzka i Krzysztof Wolicki

W trakcie trwania VIII edycji targów Memento, 19 listopada 2016 r.odbyło się zorganizowane z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, reprezentanta narodowego FIAT-IFTA, spotkanie przedstawicieli polskich firm pogrzebowych z panią Prezydent Teresą Saavedrą z Boliwii oraz sekretarzem tej światowej organizacji panem Gerardem Knapem z Holandii.

FIAT-IFTA jest zaangażowana w prace dotyczące ochrony i zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z zakresem naszej codziennej działalności, najlepiej znanymi nam zagadnieniami są stare obyczaje, tradycyjne obrzędy związane ze śmiercią oraz pochówkiem. Na ich propagowaniu oraz sposobach zachowania dla przyszłych pokoleń chcemy skoncentrować nasze działanie.

W spotkaniu udział wzięli:
- Marek Cichewicz  - wiceprezydent FIAT-IFTA (i jednocześnie wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego), 
- Danuta Kruk  - dyrektor Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, 
- Marian Kolczyński  - był ponad 20 lat prezesem firmy zarządzającej cmentarzami komunalnymi we Włocławku, a obecnie pisze do Memento artykuły w zakresie stosowania prawa funeralnego, 
- Maria Michalak  - zarządza cmentarzami komunalnymi w Szczecinie, w tym największym cmentarzem w Polsce, a trzecim pod względem powierzchni w Europie. Jest to cmentarz wpisany do rejestru zabytków. Łączna powierzchnia zarządzanych przez panią Marię cmentarzy wynosi 210 hektarów. 
- Barbara Zawadzka  - dyrektor biura Stowarzyszenia, której hobby - historia i archeologia - częściowo pokrywa się z zakresem wykonywanej pracy, 
- Anna i Jacek Borowikowie  - pracujący od 1992 r. w branży pogrzebowej jako świeccy mistrzowie ceremonii, zajmujący się również muzyką, którzy piszą artykuły do pism branżowych polskich i zagranicznych, prowadzą wykłady, w 2005 roku wydali książkę – poradnik praktyczny dla Przedsiębiorców pogrzebowych na temat ceremonii pogrzebowych wszystkich wyznań, 
- Krzysztof Wolicki -  prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, 
- Piotr Godlewski  - właściciel firmy S.O.S. Agencja Funeralna, zajmuje się głównie międzynarodowym transportem zmarłych, 
- Teresa Saavedra - pochodzi z Boliwii, pracuje w branży pogrzebowej niemal 30 lat, zajmowała się zarówno cmentarzami jak i domami pogrzebowymi. Jest prezesem Światowej Federacji FIAT-IFTA. 
- Gerard Knap  - sekretarz FIAT-IFTA, 
FIAT-IFTA jest jedyną taką organizacją branży pogrzebowej, która, mając status organizacji pozarządowej, może być uznawana za ciało konsultacyjne dla UNESCO w sprawach ochrony dziedzictwa kulturalnego.

Dziedzictwo pogrzebowe rozumiemy jako wszystko, co jest związane z miejscami pochówku, strukturami, budowlami, muzyką, jedzeniem, rytuałami, wszystkim, co otacza taką ceremonię, śmiercią, utratą i smutkiem.

Grupa ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce ukonstytuowała się w następującym składzie;

Przewodnicząca - Maria Michalak

Członkowie:
Borowik Anna
Borowik Jacek 
Cichewicz Marek
Godlewski Piotr
Kolczyński Marian
Kruk Danuta
Wolicki Krzysztof
Wydmuch Jarosław
Zawadzka Barbara

Grupa opracowuje kilka zwyczajów które można będzie wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.